Biorelaxatie – stress verminderen

Home » Biorelaxatie – stress verminderen

Biorelaxatie: stress verminderen zonder hulpmiddelenstress verminderen

Biorelaxatie is een therapie die gericht is op stress verminderen / herstel van het stressmechanisme en het ontspanningsmechanisme. De drie basisvormen zijn spierontspanning, ademhaling en gedachteloosheid. Daarna stapt men over op concentratie, fixatie, visualisatie en het werken met positieve gedachten.

Basisprincipes biorelaxatie

  • Is onafhankelijk van technieken en kent een natuurlijk verloop
  • Stress verminderen door spontane ontspanning: het organisme moet zelf ontspanning brengen. Een therapeut /therapie kan alleen maar ondersteunen
  • Ontspanning is geen doel op zich
  • Men moet in alle omstandigheden kunnen ontspannen
  • Synchronisatie d.w.z. zoel lichamelijke als mentale ontspanning
  • De ontspanning dient kort maar veelvuldig te zijn: we moeten rusten terwijl we werken en werken terwijl we rusten
  • Biorelaxatie voorkomt het opstapelen van spanningen

Starten met stress verminderen

We beginnen met een eenvoudige ontspanningsoefening om goed te leren en om te voelen wat het verschil is tussen spanning en ontspanning. Alle oefeningen die we doen worden meerdere keren herhaald om de ontspanning goed te ervaren.

Spierontspanningsoefeningen zijn slechts zinvol als we er voor zorgen dat de ontspanning gesynchroniseerd verloopt. Wij moeten de geest erbij betrekken om er zo in te slagen de eenheid van lichaam en geest te bereiken. Het lichaam en geest worden gelijktijdig losgemaakt en ontspannen. Alles waar we van af willen, werpen we van ons af.

Ademhaling

De ademhaling speelt in de relaxatietherapie een belangrijke rol. Adem is leven, ademen is een bron van het leven, ademhalen is ontspannen, is los komen, is vrij worden, zich ontlasten van verbrande gifstoffen die het lichaam langs de longen uitscheidt, is zuiveren, is gevuld worden met een enorme kracht: zuurstof, de noodzakelijke energie voor alle levensprocessen. Iedere ademtechniek is een geforceerde ademhaling, die nodig en nuttig is om tot een spontane ademhaling te komen.

Wie eenmaal zijn natuurlijke ademritme heeft terug gevonden doet er goed aan met deze extra ademoefeningen te stoppen. Niets gaat boven een spontane, natuurlijke ademhaling.

In de biorelaxatie passen wij drie technieken toe: de buikademhaling, de borstademhaling en de flankademhaling en ten slotte besteden wij enige aandacht aan het ademritme.

Adem-ritme

Door spanningen kan het natuurlijk ademritme verbroken worden, daardoor ademt men te snel of te traag of met te weinig tussenpauze. Door enkele oefeningen slaagt men er in dit natuurlijk ritme weer te herstellen.

Gedachteloosheid

In tegenstelling tot de spierontspanning- en ademoefeningen wordt er nu minder technisch gewerkt. De twee eerste stappen zijn inleidende stappen, er moet veel los gemaakt worden, er moet goed geademd worden. Tijdens deze oefeningen hebben wij zoveel mogelijk gestreefd naar synchronisatie tussen lichamelijke en geestelijke ontspanning. Bij het inoefenen van de gedachteloosheid zijn we meer mentaal bezig. Bij het oefenen tot gedachteloosheid kan men toch redelijk diep tot ontspanning komen, het is noodzakelijk dat na iedere oefening een ontwakingsoefening word toegepast.

Fixatie

Fixeren betekent zich op iets richten, vastleggen of vasthouden. De fixatiemethode is een afleidingstechniek. Door de ogen te richten of te fixeren op een bepaald punt, leidt men zijn gedachten af en komt men snel tot gedachteloosheid. In feite is de fixatiemethode niets anders dan een versnelde vorm van gedachteloosheid.

Het doel van de fixatiemethode is om de voorbereidende oefeningen (drie eerste stappen) over te slaan om zo direct en vrij snel tot gedachteloosheid te komen.

Concentratie

Concentreren is het vermogen zichzelf te beheersen, zich niet te laten afleiden en iedere vorm van verstrooidheid op te heffen, de waarnemingen, voorstellingen (visualisatie) en gedachten op één ervaring te richten. Concentreren is enkel mogelijk als men zich goed kan ontspannen. Concentratie is een verhoogde vorm van aandacht . Concentratie is enkel mogelijk als men tot gedachteloosheid komt. Pas als alle gedachten zijn uitgeschakeld, kan men de gedachte, het object of de sensatie waarop men zich concentreert, in de geest vasthouden.

Visualisatie

Het is bijna niet mogelijk om bepaalde concentratieoefeningen uit te voeren zonder visualisatie. Tenminste, voor mensen die goed ontspannen zijn. Voor mensen die gespannen zijn is het heel erg moeilijk. Vaak zien gestresseerde mensen, als ze hun ogen dicht doen, alleen maar een grijs of zwart vlak. Visualisatie heeft te maken met onze rechter hersenhelft.

Autosuggestie

Suggestie betekent in de relaxatietherapie “beïnvloeding”. In de relaxatietherapie wordt gebruik gemaakt van suggestie en autosuggestie, niet om tot ontspanning te komen maar wel om zijn persoonlijkheid en zijn algemeen toestand te verbeteren. Het geeft een belangrijke garantie om zijn stressbeheersing te behouden.

Met autosuggestie kan iemand zich zelf richten en bijsturen zodat zijn/haar leven beter verloopt. Men kan zich wapenen tegen bepaalde stresstoestanden. Door deze oefeningen toe te passen kan men het stress- en ontspanningsmechanisme zodanig normaliseren dat men een gezond, ontspannen leven kan leiden.

Wilt u vrijblijvend informatie over deze of andere behandelingen van How2behealthy, kunt u hier contact met ons opnemen.

Recent nieuws

vitaliteit tips

Gratis vitaliteit tips in uw mailbox?

Contact

Hoofdkantoor:
Brouwersweg 100

6216 EG Maastricht

+31 (0)438524375

+31 (0)625004192

info@how2behealthy.nl