Iriscopie: ogen spiegel van het lichaam

Home » Iriscopie: ogen spiegel van het lichaam

Iriscopie: oogdiagnose

De ogen zijn de spiegel van het hele lichaam. Iriscopie is een techniek en diagnostisch hulpmiddel waarbij we met behulp van patronen, kleuren en andere kenmerken van de iris een diagnose kunnen vaststellen om functionele verstoringen in het lichaam vast te stellen. 

Diagnostisch hulpmiddel

Beoefenaars van deze methode vergelijken waarnemingen in de iris met een iriskaart die de iris opdeelt in verschillende gebieden die op hun beurt elk met een deel van het menselijk lichaam corresponderen. Op deze manier is te zien of bepaalde organen of systemen in het lichaam ontstoken, te actief, verstoord of in goede conditie zijn. Irisdiagnostiek is daarom uitsluitend een diagnostisch hulpmiddel en geen geneeswijze en wordt altijd gebruikt in combinatie met een medische vragenlijst/anamnese en andere diagnostische hulpmiddelen. Overigens bestaat er geen enkele volmaakte iris.

Hoe werkt iriscopie?

Binnen de iriscopie wordt vooral gekeken naar:

  • Constitutie: algemeen overzicht van de sterkten en zwakten in het gehele “zijn” (lichaam en psyche) van de patient
  • Diathese: de aanleg of vatbaarheid voor het krijgen van bepaalde ziekten of uitingsvormen daarvan zoals bv. Een bindweefselzwakte diathese.
  • Structuren: karakterbeschrijvingen van de patient afhankelijk van de oogstructuur zoals bv. Een net of linnenstructuur.
  • Iristekens: orgaantekens zijn tekens in het oog die te zien zijn door afwijkingen van het radiairweefsel of afwijkingen in kleur en te vergelijken met een vingerafdruk. De tekens staan in nauw verband met de constitutie en de eventuele diathese(s) van de patient.
  • Pupilfenomenen/vervormingen: bij veel mensen is de pupil niet volmaakt rond. Vervormingen en afvlakkingen staan vaak in relatie met wervelkolomstoornissen.
  • Sclerafenomenen: bloedvaatjes in het sclera (oogwit) vertellen iets over de algemene toestand van de bloedvaten in het gehele lichaam.

How2behealthy werkwijze

Binnen How2behealthy maken we oogfoto's met speciale apparatuur die vervolgens ter plekke geanalyseerd kunnen worden. De behandeling is volstrekt pijnloos. Het dragen van lenzen is geen probleem.

Een iriscopie consult is optioneel onderdeel van onze programma's of kan als los consult afgenomen worden. Kijk op de vestiging pagina welke consulenten iriscopie beoefenen. Binnen een los consult ontvangt u tastbare adviezen naar aanleiding van de uitkomsten en binnen de programma's worden de uitkomsten in het programma op maat meegenomen

Iriscopie

Kosten

De kosten van een iriscopie consult bedragen €60 (1uur) incl.adviezen

Recent nieuws

vitaliteit tips

Gratis vitaliteit tips in uw mailbox?

Contact

Hoofdkantoor:
Brouwersweg 100

6216 EG Maastricht

+31 (0)438524375

+31 (0)625004192

info@how2behealthy.nl