Iriscopie: oogdiagnoseIriscopie

De ogen zijn de spiegel van het hele lichaam. Iriscopie is een techniek uit de alternatieve geneeskunde waarbij we met hulp van patronen, kleuren en andere kenmerken van de iris een diagnose kunnen vaststellen om ziekten en functionele verstoringen in het lichaam vast te stellen.

Diagnostisch hulpmiddel

Beoefenaars van deze methode vergelijken waarnemingen in de iris met een iriskaart die de iris opdeelt in verschillende gebieden die op hun beurt elk met een deel van het menselijk lichaam corresponderen. Op deze manier is te zien of bepaalde organen of systemen in het lichaam ontstoken, te actief, verstoord of in goede conditie zijn. Irisdiagnostiek is daarom uitsluitend een diagnostisch hulpmiddel en geen geneeswijze en wordt altijd gebruikt in combinatie met een medische vragenlijst/anamnese en andere diagnostische hulpmiddelen. Overigens bestaat er geen enkele volmaakte iris.

Hoe werkt iriscopie

Binnen de iriscopie wordt vooral gekeken naar:

  • Constitutie: algemeen overzicht van de sterkten en zwakten in het gehele “zijn” (lichaam en psyche) van de patient
  • Diathese: de aanleg of vatbaarheid voor het krijgen van bepaalde ziekten of uitingsvormen daarvan zoals bv. Een bindweefselzwakte diathese.
  • Structuren: karakterbeschrijvingen van de patient afhankelijk van de oogstructuur zoals bv. Een net of linnenstructuur.
  • Iristekens: orgaantekens zijn tekens in het oog die te zien zijn door afwijkingen van het radiairweefsel of afwijkingen in kleur en te vergelijken met een vingerafdruk. De tekens staan in nauw verband met de constitutie en de eventuele diathese(s) van de patient.
  • Pupilfenomenen/vervormingen: bij veel mensen is de pupil niet volmaakt rond. Vervormingen en afvlakkingen staan vaak in relatie met wervelkolomstoornissen.
  • Sclerafenomenen: bloedvaatjes in het sclera (oogwit) vertellen iets over de algemene toestand van de bloedvaten in het gehele lichaam.

How2behealthy werkwijze

Binnen How2behealthy maken we oogfoto's met speciale apparatuur die vervolgens geanalyseerd kunnen worden en uitkomsten worden binnen het behandelplan & adviezen meegenomen.

Heeft u vragen over de behandelingen van How2behealthy, neem dan contact op met ons middels het contactformulier.

Een overzicht van onze behandelingen vindt u hier.