pexels-photo-1153370

Hoofdstuk 8 | Integreer uw levensstijl

Gefeliciteerd! U heeft uw vitaliteitsdoelen (grotendeels) behaald. U verdient het om trotste zijn op het geboekte resultaat, maar tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat u er nog niet bent. Onderzoek en ervaring wijst uit dat het niet makkelijk is om met de ups & downs van het leven onze gezonde levensstijl vast te houden. We vallen makkelijk (te lang) terug in oude ongezonde & vastgeroeste gewoontes. Na het toepassen van hoofdstuk 1 t/m 7 bent u bewust bekwaam, oftewel heeft u uw rijbewijs behaald. Leren rijden en een goede chauffeur worden is echter de volgende stap. Ons einddoel is dat u onbewust bekwaam wordt in het toepassen van uw nieuwe levensstijl.

81

In de praktijk zien we dat mensen deze laatste stap door naïviteit makkelijk onderschatten. Ze zijn vaak flink afgevallen, voelen zich fit, vitaal en mentaal sterk en zijn gefocust. De realiteit is echter dat de vraag niet is OF we van ons voetstuk vallen, maar wanneer dit gebeurt. Vaak is stress of een onverwachte situatie (ziekte, ontslag etc.) de trigger. We vallen niet alleen terug, maar erger nog, we krijgen daarna de “knop niet meer om”. Ook het leren (onbewust te) “resetten” is een cruciale vaardigheid.

Hoe werkt een terugval?

 1. Gaat vaak gepaard of getriggerd door het geleidelijk
  nuttigen van meer ongezond voedsel met
  snelle suikers, transvet etc. en/of meer
  stress
 2.  Dit zorgt al vrij snel voor een daling
  van het wilskracht en concentratie
  hormoon dopamine en geluks- en
  verzadigingshormonen serotonine en
  leptine. Ons metabolisme doet dan ook
  snel een stapje terug, waardoor we
  sneller dan voorheen aankomen.
 3. Het jojo effect doet zijn intrede. We
  voelen ons bovendien schuldig, zijn
  teleurgesteld in onszelf en oude
  vastgeroeste patronen “ontwaken”.
 4. We steken daarna makkelijk de kop in
  het zand (struisvogelpolitiek) en focussen
  ons dus op andere prioriteiten.
  Aangeleerde gezonde gewoonten
  verschuiven langzaam naar de
  achtergrond tot het moment dat ons
  gewicht en/of klachten weer terug bij af
  zijn en de cyclus begint weer van voren af
  aan.
82
82

Terugval

 1. Gaat vaak gepaard of getriggerd door het geleidelijk
  nuttigen van meer ongezond voedsel met
  snelle suikers, transvet etc. en/of meer
  stress.

 2.  Dit zorgt al vrij snel voor een daling
  van het wilskracht en concentratie
  hormoon dopamine en geluks- en
  verzadigingshormonen serotonine en
  leptine. Ons metabolisme doet dan ook
  snel een stapje terug, waardoor we
  sneller dan voorheen aankomen.

 3. Het jojo effect doet zijn intrede. We
  voelen ons bovendien schuldig, zijn
  teleurgesteld in onszelf en oude
  vastgeroeste patronen “ontwaken”.

 4. We steken daarna makkelijk de kop in
  het zand (struisvogelpolitiek) en focussen
  ons dus op andere prioriteiten.
  Aangeleerde gezonde gewoonten
  verschuiven langzaam naar de
  achtergrond tot het moment dat ons
  gewicht en/of klachten weer terug bij af
  zijn en de cyclus begint weer van voren af
  aan.

8 belangrijkste Valkuilen & Saboteurs

Rationele valkuilen

Psychosociale valkuilen

Etiket lezen wordt onvoldoende

toegepast

Zwart/wit denken: af en toe smokkelen is gezond (80/20 regel) zolang men dit bewust doet en geen gewoonte gedrag wordt.

Onvoldoende productkennis (bv. gezonde snoepgoed) en variatie in voeding,

waardoor oude voedingsgewoonten op de

loer liggen.

Wilskracht en goede voornemens halen je niet uit een dip. Regie en planning daarentegen wel.

Gezonde gewoontes zijn onvoldoende

omarmd en nog geen 2e natuur geworden.

Huidige gewoontes zijn nog vooral een “trucje”

Obesogene omgeving: zorg dat u zich aanpast aan deze omgeving en nog beter andersom. Bv. door het zoeken van gezonde restaurants of lotgenoten met een gezonde leefstijl.
  Struisvogelpolitiek & schuldgevoel: we herpakken ons te laat uit een dip doordat we ons op andere zaken gaan focussen
  Uitstelgedrag: morgen of volgende week ga ik weer gezond leven.
pexels-photo-1153369

We zien dat er veel psychosociale & emotionele saboteurs zijn, mede getriggerd door een hormonale disbalans. Deze staan onbewust een “reset” in de weg, zolang we bewust i.p.v. 0nbewust bekwaam zijn. Onderzoek wijst uit dat het 1-4 jaar duurt alvorens u ook in het
resetten onbewust bekwaam bent geworden en uw nieuwe gewoontes blijvend zijn ingebed in uw leven.

Wilt u weten of u er klaar voor bent? Doe dan de “onbewust bekwaam leefstijl-test” hier. Toch nog een stok achter de deur nodig? Overweeg dan het Blijf-in-Balans programma.

Resetplan

Voorbereiding:

1. Maak de oefeningen “vriendenkwadrant” en “levenswiel”, zie hoofdstuk “Oefeningen”. Breng risicofactoren in kaart en formuleer & implementeer beschermingsfactoren

2. Zorg dat u de boodschappenlijst bij de hand heeft via de How2behealthy app of zet een foto van de 15 vuistregels van het etiket lezen in uw mobiele telefoon.

3. Stel zowel een boven- en ondergrens vast qua gewicht en een bovengrens wat betreft de intensiteit van eventuele klachten.
Voorbeeld: ondergrens 65 kg – bovengrens: 69 kg
Voorbeeld: 0pgeblazen gevoel intensiteit mag niet boven de 7 op 10 uitkomen.

4. Plaats een vast evaluatie en/of weegmoment in uw agenda elke 2 weken.

Actie: indien uw bovengrens in gewicht en/of klachten is bereikt tijdens het evaluatiemoment:

1. Bewustwording & confrontatie (2 weken): bijhouden van een gedetailleerd eetdagboek. Stuur dit eventueel ook door naar uw consulent. Analyseer het eetdagboek waarom gewicht en/of klachten is toegenomen. Evalueer of er nieuwe risicofactoren zijn en/of beschermingsfactoren nog wel worden toegepast. Stuur waar nodig bij.

pexels-photo-6588930

2. Herstel van hormoonbalans & ontsnappen suikerverslaving (2 dagen): indien oorzaak gewichtstoename niet gevonden wordt en het gewicht en/of klachten nog niet binnen de range vallen: laat 48 uur de koolhydraten in de vorm van crackers, noten, pitten en zaden en uiteraard ook andere koolhydraten zoals,
rijst, pasta, aardappels en brood achterwege. Nuttig alleen fruit, yoghurt, groente, vlees en/of vis. Indien dit niet lukt, eet alleen producten uit de boodschappenlijst en zorg dat u gezonde snacks/snoepgoed in huis haalt.

pexels-photo-989688

3. Suikerverslaving ontsnappen & herstel darm (2 dagen): indien gewicht en/of klachten niet in de eerdergenoemde range zitten dan kan er nog 2 fruit/groente dagen worden ingelast, waarbij u alleen 3 fruit of groentemaaltijden eet, zoals u dat ook tijdens het reinigingsprogramma heeft gedaan.

pexels-photo-264537

4. Terug naar uw persoonlijk programma (max 4 weken): Indien gewicht en/of klachten niet in de eerdergenoemde range terecht zijn gekomen dan gaat u alleen nog de producten in de boodschappenlijst gebruiken. Bovendien gaat u ook weer voeding afwegen volgens de hoeveelheden in uw persoonlijk programma (indien van toepassing).

boodschappenlijst

5. Terug naar uw consulent of gefeliciteerd u heeft een succesvolle “reset” uitgevoerd (uiterlijk binnen 2 maanden): indien deze stappen niet tot het gewenste gewicht en of vermindering van klachten hebben geleid, is het raadzaam om direct een afspraak met uw consulent te maken. Zijn uw gewicht en/of klachten onder controle? Gefeliciteerd, u bent (een stap) dichterbij een onbewust bekwaam gezond leven!

pexels-photo-1153367

 

 

pexels-photo-6331157

Denk eraan:

Een terugval is dichterbij dan u denkt
        o Als uw hormonen uw vriend zijn voelen we ons onaantastbaar
        o Ze worden snel uw vijand en dan bent u weer heel kwetsbaar


Etiket lezen is de basis: controleer elk (nieuw) product op basis van de “15 gouden vuistregels systeem”. Neem alleen producten op in uw structurele voedingspatroon als ze géén van de 15 ingrediënten bevatten!


Een gezonde levensstijl bestaat uit meer dan 2 stuks fruit en 3 ons groente, zie de 7 leefstijlpijlers.


Zorg dat u altijd beter uit een dip komt dan voordat u erin terecht kwam. Als u 80 kilo woog voor u in een dip terecht kwam, stel uzelf dan als doel om bijvoorbeeld 78 kilo te wegen.


GENIET: “Duw uw duveltje niet in een doosje”, maar hou hem “voor de gek” door op verantwoorde wijze te genieten. Dit kan met gezonde voeding (snacks), maar ook op andere wijze.


“Resetten” doen we niet met wilskracht maar door bewustwording/zelfconfrontatie en risicofactoren te (h)erkennen en beschermende factoren in te plannen/organiseren.


Uw huis is uw tempel! Hier heeft u de regie over uw voeding en gezonde gewoontes. Zorg dat hier passende en gezonde eet/levensstijl gewoontes zijn ingesleten. “Smokkelen” doet u het beste buiten de deur.


De resetknop vinden lukt zelden de eerste keer of in 1 dag. Ben mild voor uzelf en vergeef uzelf ALTIJD. Een week heeft 21 kansen/eetmomenten. Bij een misstap heeft u nog 20 kansen over!


Resetten doen we stap voor stap. Elimineer uw saboteurs stuk voor stuk. Rome is ook niet in 1 dag gebouwd.


Heeft u dit resetplan niet meer nodig? Gefeliciteerd u bent onbewust bekwaam in het toepassen van een gezonde levensstijl!